Nhiều người hỏi em rằng có mở xửa mùa dịch không? Em xin trả lời 𝐍𝐢𝐍𝐢 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐨̛̉ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐢̣𝐜𝐡.
Nhân sắp tới ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4 NiNi store mang đến cho khách hàng Ưu Đãi:
“Đ𝐚̣̆𝐭 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐨̂𝐦 𝐍𝐚𝐲 – 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 𝐆𝐚̂́𝐩 𝐁𝐨̣̂𝐢 “
Bạn được 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐌𝐚́𝐢
Bạn lại được 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 𝐆𝐚̂́𝐩 𝐁𝐨̣̂𝐢
Từ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟐/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟎
𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝟭𝟬% cho tất cả sản phẩm cho đơn đặt hàng online và trực tiếp
𝗩𝗶́ 𝗱𝘂̣:
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟏𝟎𝟎𝐤 cho hợp đồng 1 triệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟯5𝟬𝗸 cho hợp đồng trên 3,5 triệu
𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟱𝟬𝟬𝗸 cho hợp đồng trên 5 triệu
𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̉𝒎
————-————-
Hỗ trợ đổi size, mẫu
Sản phẩm đủ size S, M, L, XL, 2XL
————-————-
𝘼𝙡𝙗𝙪𝙢 𝘼́𝙤 𝙙𝙖̀𝙞
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2020: https://bit.ly/2Ozb9XJ
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2020: https://bit.ly/2O6LUx6
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒂̀ 𝒔𝒖𝒊 mới 2020: https://bit.ly/347WPfF
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗔́𝗼 𝗞𝗵𝗼̉𝗮
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2020: https://bit.ly/3cy2Xl7
Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2020: https://bit.ly/2yutnVY
𝗡𝗜𝗡𝗜 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗘
55/34 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú
Hotline: 0916 840 171
(*) Chương trình áp dụng từ ngày 22/04/2020 đến 05/05/2020 Không áp dụng cho hợp đồng đã hủy ký lại. Và không áp dụng với chương trình khác.